Офіційний учасник реформи державних закупівель Prozorro

Про Закупівлі

Регламент "Про закупівлі"

РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПЛОЩАДКИ « ПРО ЗАКУПІВЛІ»

1.      Терміни і визначення

             Авторизований електронний майданчик — авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України.

          Адміністратор – співробітник Оператора, що володіє всіма повноваженнями, передбаченими АС Оператора, а тому числі з акредитації організацій на Електронному майданчику та надання доступу в особистий кабінет іншим користувачам Оператора.

         Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

       Договір про закупівлю — договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

      Електронна система закупівель — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

      Забезпечення виконання договору про закупівлю — надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником за договором про закупівлю.

      Забезпечення тендерної пропозиції — надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

      Замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

       Найбільш економічно вигідна пропозиція — пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій.

       Оголошення про проведення процедури закупівлі — оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу.

      Орган оскарження — Антимонопольний комітет України.

       Переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

       Предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом.

       Строк дії тендерної пропозиції — установлений замовником у тендерній документації строк, після закінчення якого тендерна пропозиція втрачає чинність.

       Суб’єкт оскарження в органі оскарження (далі — суб’єкт оскарження) — фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

       Тендер (торги) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленними Законом.

      Тендерна документація — документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу .

      Тендерний комітет — службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі.

      Тендерна пропозиція — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

      Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

      Учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію.

      Частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

      Вимога про усунення порушення (далі Вимога) – офіційне звернення до Замовника вимогою усунути порушення, припущене з точки зору Скаржника Замовнику.

     Акредитація – надання Замовнику права участі в процесі розміщення замовлень і пропозицій, роботи в закритій частині АС Оператора відповідно до положень Регламенту розміщення замовлень і пропозицій з використанням спеціального електронного майданчика.

    Допорогові торги – закупівлі з очікуваною вартістю предмета закупівлі менше 200 000 грн. для товарів і послуг або 1,5 млн. для робіт.

    Аукціон – етап процесу, в рамках якого проводиться електронний реверсний аукціон з метою визначення кандидата.

   Відкриті торги (UA) - ця процедура застосовується і регулює публічні закупівлі товарів і послуг на суму еквівалентну 133, 000 євро та робіт на суму еквівалентну 5150,000 євро.

   Відкриті торги (EU) - ця процедура застосовується і регулює закупівлі товарів і послуг  що перевищує на суму вище 133, 000 євро  та робіт на суму вище за 5150,000 євро.

    Кваліфікаційні документи – статутні, фінансові, інші документи і довідки, копії, а також виписки , завірені уповноваженим Органом, які Замовник має право запросити у Учасника згідно з чинним Законодавством України.

    Кваліфікація – етап процесу, в рамках якого Замовник має право запросити кваліфікаційні документи у розглянутого кандидата, Кандидат має право надати кваліфікаційні документи.

   Оператор авторизованого майданчика – юридична особа, зареєстрована в установленому Законом порядку на території України, що володіє таким електронним майданчиком та необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами.

   Орган оскарження – колективний орган, який розглядає отриманні скарги. Для допорогових закупівель, це орган , утворений при ГО «Transparency International Україна». Або інший незалежний громадській організації , який юридично має лише  право внесення рекомендацій Замовникам. Для понадпорогових закупівель  - Антимонопольний комітет України, рішення якого є обов’язковим для Замовника.

       Особистий кабінет – частина електронного майданчика, доступна лише зареєстрованим користувачам відповідного торгівельного майданчика.

       Річний план закупівель складається щодо закупівель на які поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі».

      Скарга – офіційне звернення до Органу оскарження з вимогою усунути порушення, припущене з точки зору Скаржника Замовником.